HOVEDSIDE | PRODUKTER | AVDELINGER | OM BEDRIFTEN | KONTAKT OSS

INFORMASJON | 12.03.15
Konkurransetilsynet i Norge godkjente i går at Leif Hübert AS kjøper 50% av aksjene i Norsk Stål AS. Aksjetransaksjonen er planlagt gjennomført pr. 18. mars 2015, og Norsk Stål AS vil således bli et "joint venture" mellom Tata Steel og Leif Hübert AS, hver med 50% eierandel.
[LES MER]

Leif Hübert Stål AS driver grossistvirksomhet for stål og metaller i Agder-fylkene, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus og er en ledende aktør i disse områdene.

Selskapet ble etablert i Kristiansand i 1929 og eies i dag av tredje generasjon Leif Hübert d.y. I tillegg til hovedkontoret i Søgne har selskapet avdelinger i Sandnes, Larvik, Skien og på Lillestrøm.

Vi er opptatt av å ligge i forkant når det gjelder våre anlegg og maskiner. Våre investeringer de senere år bærer preg av dette. Distribusjonen ut til våre kunder blir i hovedsak foretatt av egne ansatte sjåfører med en moderne bilpark. Med fokus på kvalitet, pris og servicegrad har vi som mål å bli en enda bedre partner og leverandør for våre kunder.

TELEFON: 07825      |      INTERNATIONAL: +47 47 81 80 00      |      POST: Postboks 1083, 4683 SØGNE